Stichting3D Logo

  • Slide1
  • Lampjes
  • Slide 3
Omdat we steeds meer vragen krijgen om met Uitgebreid Budgetbeheer nog wat verder te gaan hebben we daar een variant op bedacht: Uitgebreid Budgetbeheer Plus. Naast alles wat we doen bij standaard Uitgebreid Budgetbeheer gaan we bij de Plus variant nog wat verder. Bij de Plus variant laten we ook de post naar de stichting sturen, zodat u ook op dat vlak rust krijgt. Ook doen we de belastingaangifte en vragen we kwijtschelding voor bijvoorbeeld waterschaps- en gemeentelijke belasting aan.

Wat kost Uitgebreid Budgetbeheer?

 Uitgebreid Budgetbeheer plus kost € 108,00 per maand.

Stichting-3D berekent € 126,00 opstartkosten. Dit is een vergoeding voor administratieve handelingen, verstrekken van informatie en contacten met derden, o.a. de bank.

Daarnaast brengen wij € 373,00 intakekosten in rekening, dat is exclusief reistijd en reiskosten. Om uw financiele situatie goed in kaart te kunnen brengen komen wij op huisbezoek. Het gesprek zelf, de voorbereiding daarvoor en de uitwerking zijn allemaal in de intakekosten verwerkt.

Tenslotte brengen wij € 147,00 afsluitkosten in rekening. Omdat wij meer handelingen moeten verrichten om het dossier te sluiten dan om het te openen zijn de afsluitkosten hoger dan de opstartkosten. Neemt u als klant echter buiten ons medeweten geld op van de beheerrekening (wat contractueel niet is toegestaan), dan sluiten wij het dossier af. De afsluitkosten bedragen dan € 475,00 in plaats van de eerder genoemde € 147,00.

Het is belangrijk om van te voren na te vragen of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand als u de kosten voor Uitgebreid Budgetbeheer niet zelf kunt betalen.

Hoe kan ik me aanmelden? Bel of mail ons en wij nemen contact met u op om al uw vragen te beantwoorden.

Telefonisch spreekuur gesloten

zaterdag
14-07-2018
Geen spreekuur
zondag
15-07-2018
Geen spreekuur
maandag
16-07-2018
09:00 - 12:00
dinsdag
17-07-2018
09:00 - 12:00
woensdag
18-07-2018
Geen spreekuur
donderdag
19-07-2018
09:00 - 12:00
vrijdag
20-07-2018
09:00 - 12:00

Stichting 3D is momenteel gesloten

zaterdag
14-07-2018
Gesloten
zondag
15-07-2018
Gesloten
maandag
16-07-2018
09:00 - 16:00
dinsdag
17-07-2018
09:00 - 16:00
woensdag
18-07-2018
09:00 - 16:00
donderdag
19-07-2018
09:00 - 16:00
vrijdag
20-07-2018
09:00 - 15:00